Kontaktné údaje

Názov: Klub slovenských turistov Turiec

Sídlo: ul. Thurzova 442/16 (Budova GR ZŤS), 036 01 Martin

Telefón : +421 918 830333, +421 904 057097

E-mail: office@kstturiec.sk

Číslo účtu:
IBAN: SK50 0900 0000 0051 6773 8026
SWIFT GIBA SK BX

IČO: 14 225 581

DIČ: 202 059 54 56

Zapísaný na okresnom úrade Martin
Číslo živnostenského registra: 506-7201

Máte nejaké otázky? Napíšte nám!