Kontaktné údaje

Názov: Klub slovenských turistov Turiec

Sídlo: ul. Thurzova 442/16 (Budova GR ZŤS), 036 01 Martin

Telefón 1: +421 911 517 472

Telefón 2: +421 915 990 243

Číslo účtu:
IBAN: SK50 0900 0000 0051 6773 8026
SWIFT GIBA SK BX

IČO: 14 225 581

DIČ: 202 059 54 56

Zapísaný na okresnom úrade Martin
Číslo živnostenského registra: 506-7201

Máte nejaké otázky? Napíšte nám!